Szkolna Strona - Biologia

Badanie Wyników Kl.III

Wymagania na badanie wyników z biologii w klasie III:

1.      Budowa komórki roślinnej, zwierzęcej, bakterii i grzyba.

2.      Tkanki roślinne (budowa, funkcje, występowanie).

3.      Tkanki zwierzęce (budowa, funkcje, występowanie).

4.      Fotosynteza i oddychanie (substraty, produkty, miejsce przebiegu).

5.      Porosty i grzyby.

6.      Organy roślinne.

7.      Mszaki, paprotniki, nagonasienne i okrytonasienne.

8.      Stawonogi.

9.      Poziomy organizacji ciała człowieka.

10.  Składniki pokarmowe.

11.  Układ krwionośny (naczynia krwionośne, skład krwi, obieg duży i mały).

12.  Układ wydalniczy.

13.  Gruczoły dokrewne

14.  Stosunki antagonistyczne i stosunki nieantagonistyczne.

15.  Łańcuchy pokarmowe.

16.  Ekosystem.