Szkolna Strona - Biologia

Ekologia

Zagadnienia na sprawdzian z ekologii

 

 1.       Pojęcia: ekologia,  ochrona przyrody i ochrona środowiska

 2.       Czynniki środowiska: podział i znaczenie

 3.       Nisza ekologiczna i siedlisko

 4.       Zakres tolerancji ekologicznej

 5.       Prawo minimum, prawo tolerancji

 6.       Przystosowania organizmów do  życia na lądzie i w wodzie

 7.       Cechy populacji:

- struktura przestrzenne: pojęcie, rodzaje, przykłady

- liczebność i zagęszczenie: od czego zależy

- struktura wiekowa

- struktura płciowa

- rozrodczość, śmiertelność

 8.       Antagonistyczne zależności między organizmami:

            - konkurencja wewnątrz- i międzygatunkowa i jej skutki

            - roślinożerność - przystosowania roślinożerców do odżywiania się pokarmem roślinnym, sposoby  

              obrony roślin przed zjadaniem, znaczenie roślinożerców

            - drapieżnictwo – cechy drapieżnika i ofiary, sposoby polowania, obrona przed drapieżnikami,  

               rośliny drapieżne, zależność między liczebnością zjadających i zjadanych

             - pasożytnictwo – podział pasożytów, przystosowania do pasożytnictwa, znaczenie pasożytów

 9.       Nieantagonistyczne zależności między gatunkami

             - komensalizm i jego przykłady w przyrodzie

             - mutualizm i jego przykłady w przyrodzie; mikoryza

             - protokooperacja  i jego przykłady w przyrodzie

10.     Struktura ekosystemu i jego

11.     Ogniwa łańcucha pokarmowego

12.     Sukcesja ekologiczna i jej rodzaje

13.    Obieg materii  i przepływ energii w ekosystemie